Logotyp - Dom Kultury i Kino Śnieżka

1. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Pętla Czasu

Regulamin

Termin: 4-6 listopada 2022

Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy.

1. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - Pętla Czasu jest imprezą otwartą przeznaczoną dla amatorów – osób uczących się w szkołach ponadpodstawowych, studentów (z wyłączeniem studentów i absolwentów prywatnych i publicznych szkół artystycznych) oraz dorosłych.

2. Zaznaczamy, że obecność uczestników podczas konkursu jest obowiązkowa od pierwszego dnia do jego zakończenia. W przypadku nieobecności zastrzegamy sobie możliwość zdyskwalifikowania uczestnika i nie brania pod uwagę jego prezentacji lub nieprzyznanie nagrody.

3. W konkursie mogą uczestniczyć osoby od 16 roku życia. Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie poprawnie uzupełnionej karty zgłoszenia na adres e-mail petla.czasu@mokdebica.pl oraz przygotowanie odpowiedniego repertuaru, zgodnie z wytycznymi regulaminu. Do karty należy dołączyć klauzulę informacyjną uczestnika oraz instruktora.

4. Termin wysyłania zgłoszeń upływa z dniem 16.10.2022 r. Liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku dużej ilości chętnych liczą się osiągnięcia oraz kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu do konkursu Uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową do dnia 18.10.2022 r.

5. Uczestnicy będą prezentować dwa utwory – prozę (literatura współczesna od 2000 roku) oraz poezję (wiersz klasyczny, do 1945 roku). Mogą być to fragmenty utworów lub kompilacja. Czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut. Recytatorzy będą podzieleni na dwie kategorie wiekowe: młodzież (szkolna) i dorośli. Mile widziane premierowe prezentacje.

6. Prezentowane utwory będzie oceniać Jury według następujących kryteriów:
dobór repertuaru, kultura słowa, interpretacja utworów, ogólny wyraz artystyczny prezentacji.

7. Wydarzeniu będą towarzyszyć: warsztaty, wieczór poezji, spektakl oraz konsultacje z jurorami.

8. Koordynatorem konkursu jest Bartosz Piechota.
tel. 731558229, e-mail bartosz.piechota@mokdebica.pl

9. Pula nagród wynosi 6000 zł. Jury może przyznać:  GRAND PRIX konkursu, nagrody pieniężne, rzeczowe oraz wyróżnienia. Głosami widzów zostanie również przyznana NAGRODA PUBLICZNOŚCI.
Dodatkowo może zostać przyznana NAGRODA SPECJALNA im. Urszuli Rojek (przyznana przez osobne jury, składające się z instruktorów, bliskich osób i byłych współpracowników Pani Urszuli).

10. Harmonogram:
Dzień I – do godz. 16.30 -  przyjazd i rejestracja uczestników / 17.00 – inauguracja konkursu + spektakl
T.Lab „Ach ten cyrk” / 18.30-19.15 - kolacja / 19:30-22:00 – warsztaty prowadzone przez Mateusza Nowaka (cały wieczór w Domu Kultury “Mors”)
Dzień II – 6.00-8.30 - Śniadanie / 9.30 - Prezentacje konkursowe w Domu Kultury „Śnieżka” / około godziny 13.00 przewidziana przerwa na obiad / 17.00-18.30 - kolacja  / 19.30 - Wieczorek poetycki w Sali Klubowej im. Urszuli Rojek w DK „Śnieżka”
Dzień III – 6.00-8.30 - Śniadanie / 9.00 - Konsultacje z Jurorami | Próba do Koncertu Galowego / 12.00 - Koncert Galowy oraz ogłoszenie wyników konkursu (całość w DK „Śnieżka”) / Obiad ok. 13.30 / Wyjazd uczestników

**Śniadania i kolacje będą w Hotelu GOLD w formie szwedzkiego stołu. Obiady natomiast będą dostarczane na miejsce do DK Śnieżka.

11. Akredytacja (dla uczestników, instruktorów, obserwatorów)
Warianty:
A) Z zakwaterowaniem – 280 zł: (uczestnik/instruktor)
- pakiet startowy
- dwa noclegi w Trzygwiazdkowym Hotelu GOLD (04.11-06.11.2022 r.)
- wyżywienie: (kolacja 04.11 + śniadanie, obiad i kolacja 05.11 + śniadanie i obiad 06.11 ).
B) Bez zakwaterowania (uczestnik/instruktor) – 70 zł:
- pakiet startowy
- dwa obiady (05.11 i 06.11)

Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy
Nr rachunku: 32 1240 4807 1111 0000 5535 4448 – w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz dopisek Pętla Czasu
w terminie nieprzekraczalnym do 21 października 2022 r. (po wcześniejszym zakwalifikowaniu i potwierdzeniu mailowym)

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w REGULAMINIE.

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.