Logotyp - Dom Kultury i Kino Śnieżka

2. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Pętla Czasu

Regulamin

Termin: 3-5 listopada 2023

Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy.

1. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - Pętla Czasu jest imprezą otwartą przeznaczoną dla amatorów – osób uczących się w szkołach ponadpodstawowych, studentów (z wyłączeniem studentów i absolwentów prywatnych i publicznych szkół artystycznych) oraz dorosłych.

2. Zaznaczamy, że obecność uczestników podczas konkursu jest obowiązkowa od pierwszego dnia do jego zakończenia. W przypadku nieobecności zastrzegamy sobie możliwość zdyskwalifikowania uczestnika i nie brania pod uwagę jego prezentacji lub nieprzyznania nagrody.

3. W konkursie mogą uczestniczyć osoby od 16 roku życia. Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie poprawnie uzupełnionej karty zgłoszenia na adres e-mail petla.czasu@mokdebica.pl oraz przygotowanie odpowiedniego repertuaru, zgodnie z wytycznymi regulaminu. Do karty należy dołączyć klauzulę informacyjną uczestnika oraz instruktora.

4.Termin wysyłania zgłoszeń upływa z dniem 16.10.2023 r. Liczba miejsc jest ograniczona – 40 uczestników. W przypadku dużej ilości chętnych liczą się osiągnięcia oraz kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu do konkursu Uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową lub telefoniczną do dnia 18.10.2023 r.

5. Uczestnicy będą prezentować dwa utwory – prozę (literatura klasyczna do 1945 roku) oraz poezję (wiersz współczesny, od 2000 roku). Mogą być to fragmenty utworów lub kompilacja. Czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut. Recytatorzy będą podzieleni na dwie kategorie wiekowe: młodzież (szkolna) i dorośli. Mile widziane premierowe prezentacje.

6. Prezentowane utwory będzie oceniać Jury według następujących kryteriów:
dobór repertuaru, kultura słowa, interpretacja utworów, ogólny wyraz artystyczny prezentacji.

7. Wydarzeniu będą towarzyszyć: warsztaty, wieczór poezji, koncert oraz konsultacje z jurorami.

8. Koordynatorem konkursu jest Bartosz Piechota, tel. 731558229, e-mail: bartosz.piechota@mokdebica.pl.

9. Pula nagród wynosi 7000 zł. Jury może przyznać: GRAND PRIX konkursu, nagrody pieniężne, rzeczowe oraz wyróżnienia. Głosami widzów zostanie również przyznana NAGRODA PUBLICZNOŚCI.

Dodatkowo może zostać przyznana NAGRODA SPECJALNA im. Urszuli Rojek (przyznana przez osobne jury, składające się z instruktorów i przewodniczącego komisji wytypowanego przez organizatora).

10. Akredytacja (dla uczestników, instruktorów, obserwatorów)
Warianty:
A) Z zakwaterowaniem – 330 zł: (uczestnik/instruktor/obserwator)
- pakiet startowy
- dwa noclegi w Dworku Dębickim (03.11-05.11.2023 r.)
- wyżywienie: (03.11 – kolacja, 04.11 - śniadanie, obiad i kolacja, 05.11 - śniadanie i obiad ).
B) Bez zakwaterowania (uczestnik/instruktor/obserwator) – 80 zł:
- pakiet startowy
- dwa obiady (04.11 i 05.11)

Śniadania i kolacje będą w Dworku Dębickim w formie szwedzkiego stołu. Obiady natomiast będą dostarczane na miejsce do DK Śnieżka.

11. Harmonogram:
03.11 - do godz. 16.30 - przyjazd i rejestracja uczestników, następnie koncert inaugurujący oraz warsztaty,
04.11 – przesłuchania konkursowe, wieczorek poetycki,
05.11 – konsultacje z jurorami, Koncert Galowy.

Szczegółowy harmonogram pojawi się bliżej terminu realizacji wydarzenia.

Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy
Nr rachunku: 32 1240 4807 1111 0000 5535 4448 – w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika/instruktora/obserwatora oraz dopisek Pętla Czasu
w terminie nieprzekraczalnym do 23 października 2023 r. (po wcześniejszym zakwalifikowaniu i potwierdzeniu mailowym/telefonicznym).

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w REGULAMINIE.

Strona WWW używa plików cookie

Przejrzystość jest dla nas ważna! Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że masz pełną kontrolę nad ich konfiguracją - możesz dopasować ją do swoich potrzeb i preferencji.