Welcome to MOK Dębica   Click to listen highlighted text! Welcome to MOK Dębica Powered By GSpeech

„Życie jest jak trąbka w orkiestrze.
Jeśli nic w nią nie tchniesz, nic z niej nie wyjdzie.”
Louis Armstrong


Miejska Orkiestra Dęta działa w Dębicy od 1959 roku, zatem ponad 55 lat. Przez 33 lata patronat nad zespołem sprawował Zakład Opon samochodowych „STOMIL”. Później pieczę nad nim przejął Urząd Miasta Dębicy, a od 1995 roku orkiestra działa w strukturach Miejskiego Ośrodka Kultury.

Pierwszym dyrygentem był Mieczysław Poprawa, a gospodarzem i tamburmajorem Tadeusz Wojciechowski. Od 1970 roku pałeczkę dyrygencką przejął Stanisław Świerk, absolwent Akademii muzycznej w Krakowie, wieloletni dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. K. Pendereckiego i Szkoły Muzycznej II st. w Dębicy, zastępca przewodniczącego Wojewódzkiego związku Chórów i Orkiestr w Rzeszowie, zastępca prezesa stowarzyszenia na rzecz wspierania Młodych Talentów, dyrygent Big Bandu oraz Orkiestry Symfonicznej Średniej Szkoły Muzycznej w Dębicy.
Jego niezwykła osobowość stanowi centrum życia muzycznego miasta. Między innymi to właśnie dzięki niemu Miejska Orkiestra Dęta w Dębicy  przetrwała mimo różnych trudności, zmian systemowych, kryzysów politycznych i gospodarczych.

Na przestrzeni mijających lat skład zespołu ulegał zmianie. W jego skład wchodzili i nadal wchodzą zarówno zawodowi muzycy: absolwenci akademii i szkół muzycznych, jak również amatorzy – ludzie różnych profesji i zainteresowań. Członkowie orkiestry są także bardzo zróżnicowani wiekowo. Grają tu całe rodziny, ojcowie wraz ze swymi synami i córkami.
To właściwie zespół  wielopokoleniowy.

O sześciu lat z orkiestrą występuje także grupa mażoretek. Wszystkich łączy jedno – niezwykła miłość do muzyki, radość wspólnego grania. Wrażliwość na sztukę sprawia, że w zespole panuje specyficzny, przyjazny, wręcz rodzinny klimat.

Miejska orkiestra Dęta na stałe wpisała się w muzyczny krajobraz Dębicy. To ona uświetnia uroczystości państwowe. Poza tradycyjnymi przemarszami, koncertami dla mieszkańców miasta, orkiestra bierze udział we wszystkich uroczystościach religijnych. Uczestniczyła we mszy polowe odprawianej w Tarnowie podczas trzeciej Pielgrzymki Jana Pawła II, za co otrzymała specjalne podziękowania od Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Jednakże zespół ten jest znany nie tylko w środowisku dębickim, bowiem koncertowała także i nadal koncertuje w kraju i za granicą m.in. w Czechach, Belgii, Francji, na Ukrainie, Słowacji oraz Węgrzech.

Orkiestra uczestniczyła także w telewizyjnym Turnieju Fabryk oponiarskich (Dębica – Olsztyn) w Krakowie oraz Turnieju Miast (Dębica – Kraśnik). Za swoje pokazy otrzymała wiele pochlebnych opinii jak również wysokie oceny krytyków muzycznych m.in. Jerzego Waldorffa.

Repertuar orkiestry jest niezwykle szeroki i bardzo różnorodny. Znajdują się w nim zarówno utwory muzyki klasycznej, jak i rozrywkowej, wojskowej, marszowej, filmowej, tanecznej, religijnej. Na szczególną uwagę zasługuje wieloletni związek orkiestry z Wojskiem Polskim. Wraz z Kompanią Honorową Wojska Polskiego z Jednostki 3 Pułku Saperów im. Jakuba Jasińskiego w Dębicy obsługiwała wiele przysiąg oraz uroczystości państwowych i patriotycznych.

W ciągu 50 – lecia istnienia zespół zdobył wiele nagród i wyróżnień uczestnicząc w wielu konkursach i przeglądach. Orkiestra była wielokrotnie laureatem Wojewódzkich przeglądów Orkiestr Dętych w Rzeszowie, Tarnowie, Lublinie, Krakowie. Była także czterokrotnym laureatem Ogólnopolskich konkursów orkiestr Dętych w Opolu, Kędzierzynie - Koźlu i Poznaniu.
Za swoja działalność artystyczną orkiestra otrzymała wiele odznaczeń, wyróżnień i listów gratulacyjnych. Niedawny jubileusz 55 – lecia działalności Miejskiej orkiestry Dętej w Dębicy stała się także okazją do przyznania wielu indywidualnych nagród, wyróżnień i odznaczeń dla poszczególnych członków zespołu.

Miejska Orkiestra Dęta w Dębicy to zespół zrzeszający fantastycznych, niezwykle wartościowych ludzi, których łączy umiłowanie najpiękniejszej ze sztuk.  Ich zaangażowanie, godziny żmudnych ćwiczeń, szereg wyrzeczeń i poświęcenie wolnego czasu zasługuje na uznanie.

Twórczość, działalność członków zespołu to dla Dębicy prawdziwy dar, muzyczny dar, który tak naprawdę nie ma ceny. Można być za niego tylko wdzięcznym.  


Kapelmistrz
mgr Stanisław Świerk

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech