Logotyp - Dom Kultury i Kino Śnieżka

26 pajace

XXVI Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych PAJACE

Dębica 2024

REGULAMIN


I ORGANIZATOR:
Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy
Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Dębicy

II TERMIN I MIEJSCE:
20 maja 2024 r. – uczniowie szkół podstawowych
21 maja 2024 r. – uczniowie szkół ponadpodstawowych
Dom Kultury "Śnieżka" Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy (ul. Bojanowskiego 18, 39-200 Dębica)

III CELE:
1. Przegląd twórczości dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych z województwa podkarpackiego.
2. Możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy zespołami, twórczych rozmów, zdobywania doświadczenia.
3. Integracja środowiska amatorskiego ruchu teatralnego województwa podkarpackiego.
4. Aktywizacja dzieci i młodzieży.
5. Promowanie sztuki i edukacji teatralnej.

IV WARUNKI UCZESTNICTWA:
1.  W przeglądzie uczestniczyć mogą zespoły z terenu województwa podkarpackiego, ze szkół, placówek kultury, świetlic, bibliotek, prezentujące dowolna formę teatralną (niedopuszczalna jest forma kabaretowa) w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.
2. Czas trwania prezentacji konkursowej: do 40 minut. Czas montażu scenografii i przygotowania nie może przekroczyć 20 minut.
3. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 6 maja br. pocztą tradycyjną lub elektroniczną (Dom Kultury "Śnieżka", ul. Bojanowskiego 18, 39-200 Dębica, e-mail: konkursy@mokdebica.pl) – liczba miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.
4. Lista zespołów zakwalifikowanych oraz późniejszy harmonogram przeglądu zostaną podane na stronie: www.mokdebica.pl.
5. Zakwalifikowane zespoły przesyłają 3 fotografie prezentowanego spektaklu oraz informacje o zespole.
6. Zakwalifikowanych uczestników Przeglądu obowiązuje akredytacja w wysokości 10 zł od każdej występującej osoby, którą należy wpłacić w kasie Domu Kultury "Śnieżka" w dniu występu.
7. Zespoły przyjeżdżają na koszt instytucji delegujących.
8. Zgłoszenie udziału w Przeglądzie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu oraz wykorzystanie zarejestrowanego materiału.
9. Opłaty z tytułu zawartych umów licencyjnych o wykorzystanie praw autorskich pokrywają zespoły uczestniczące w konkursie.

V WARUNKI TECHNICZNE ORAZ SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Organizator dysponuje salą widowiskową (z nagłośnieniem oraz oświetleniem) o wymiarach: scena 7,40 m x 5,40 m;  proscenium 2,10 m.
2. Organizator nie zapewnia elementów scenografii (z wyłączeniem krzeseł, stołów – po wcześniejszym uzgodnieniu).
3. Istnieje możliwość skorzystania z fortepianu lub pianina elektrycznego po wcześniejszym zgłoszeniu.
4. Uczestnicy przeglądu proszeni są o uczestniczenie we wszystkich prezentacjach oraz omówieniach spektakli celem wymiany doświadczeń.

VI KRYTERIA OCENY I NAGRODY:
1. Spektakle oceniać będzie profesjonalna komisja artystyczna.
2. Ocenie podlegać będą: dobór repertuaru, dostosowanie tematyki do wieku, prawdziwość przekazu, reżyseria, gra aktorska, ruch sceniczny, scenografia, kostiumy, muzyka oraz ogólny wyraz artystyczny.
3. Zespoły uczestniczące w Przeglądzie otrzymają pamiątkowe dyplomy, laureaci otrzymają nagrody i dyplomy.
4. Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

Szczegółowych informacji udziela:
Dominika Migoń-Madura
dominika.migon@mokdebica.pl
tel. 510394981

Pliki do pobrania

Strona WWW używa plików cookie

Przejrzystość jest dla nas ważna! Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że masz pełną kontrolę nad ich konfiguracją - możesz dopasować ją do swoich potrzeb i preferencji.