RegulaminZASADY ORGANIZACYJNE:

Finał Powiatowego Konkursu Poezji Religijnej odbędzie się w Domu Kultury „Śnieżka” Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy w dniach:

16 XI (środa) od godz. 10.00 – dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,

17 XI (czwartek) od godz. 10.00 – dla uczniów szkół średnich i osób dorosłych.

Konkurs obejmuje trzy kategorie:
- recytacja
- poezja śpiewana
- monodram

Eliminacje konkursowe przeprowadzane są w szkołach i ośrodkach kultury w Dębicy i na terenie powiatu dębickiego.

W Konkursie uczestniczyć mogą uczniowie szkół podstawowych z klas IV, V i VI, uczniowie gimnazjów i szkół średnich oraz  osoby dorosłe.

Z terenu powiatu dębickiego do udziału w finale Konkursu kwalifikowani są:

- laureaci eliminacji gminnych wskazani przez jury w ilościach: 8 recytatorów z grupy uczniów szkół  podstawowych i gimnazjalnych oraz 3 osoby dorosłe,

- szkoły średnie z terenu powiatu zgłaszają recytatorów bezpośrednio po eliminacjach szkolnych w ilości 5 osób.

UWAGA: jeżeli nie przeprowadzono eliminacji gminnych uczestników finału winna rekomendować gminna placówka kultury.

Z Dębicy do udziału w finale Konkursu jury eliminacji szkolnych /zarówno w szkołach podstawowych jak i w gimnazjalnych/ kwalifikuje 2 laureatów,  jury w szkołach średnich kwalifikuje 5 wykonawców.

Parafie oraz placówki kultury z Dębicy, po przeprowadzonych eliminacjach mogą zgłaszać do udziału w finale: 2 recytatorów w grupie uczniów szkół podstawowych, 2 recytatorów w grupie uczniów gimnazjów, 5 recytatorów w kategorii uczniów szkół średnich oraz 3 recytatorów z grona dorosłych.

Organizatorzy powiatowego finału konkursu dopuszczają też zgłoszenia indywidualne. Uczestnik wypełnia kartę bez danych instytucji delegującej.

Karty zgłoszenia uczestników finału wraz z kopią protokołu przeprowadzonych eliminacji proszę składać w Dom Kultury „Śnieżka” w Dębicy do 8 listopada br. Zgłoszenia, które napłyną po w/w  terminie  nie zostaną  przyjęte.

Oceny prezentacji finałowych dokona jury powołane przez organizatorów uwzględniając: dobór repertuaru, interpretację tekstu, kulturę słowa i ogólny wyraz artystyczny. Decyzja jury jest ostateczna i niezaskarżalna.

Najciekawsze prezentacje Konkursu uhonorowane zostaną nagrodami rzeczowymi.

Laureaci Konkursu w kategoriach uczniów szkół średnich i dorosłych będą reprezentować powiat dębicki podczas finału XXVI Podkarpackiego Konkursu Poezji Religijnej, który odbędzie się 9 grudnia br. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim.

ZASADY WYBORU I PREZENTACJI TEKSTU

Prezentowane mogą być teksty pisane prozą i poetyckie, polskie lub obce w polskim tłumaczeniu , które można zaliczyć do liryki religijnej oraz wiersze, modlitwy, poezja poszukująca sensu egzystencjalnych dylematów istnienia, poezja poszukująca odpowiedzi na najbardziej istotne pytania dotyczące bytu…

Prezentowane mogą być utwory z dowolnego okresu – klasyczne, awangardowe, współczesne, tradycyjne, własne poetyckie i muzyczne.

Recytator lub śpiewający poezję prezentuje jeden tekst.

Czas występu nie może przekroczyć 5 min., a monodramu 30 min.

Recytator lub śpiewający poezję ma możliwość wykorzystania pozasłownych i pozamuzycznych środków wyrazu artystycznego, jeżeli mają one na celu wzbogacenie interpretacji utworów.

Wykonawcy śpiewającemu poezję może towarzyszyć akompaniator lub zespół muzyczny. Komisja artystyczna w kategorii poezji śpiewanej wyodrębni ocenę solistów i grup muzykujących jako oddzielne prezentacje.

Uczestników obowiązują schludne i stosowne ubiory.

 

Do pobrania:

Regulamin i karta zgłoszenia