Welcome to MOK Dębica   Click to listen highlighted text! Welcome to MOK Dębica Powered By GSpeech

 

XXI GALICYJSKIE KONFRONTACJE KAPEL LUDOWYCH I ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH

REGULAMIN


MIEJSCE I TERMIN IMPREZY:
Muszla koncertowa na dębickim Rynku
7 sierpnia 2022 r., godz. 10.00

CELE KONFRONTACJI:
- prezentacja i pielęgnacja tradycji ludowej pieśni i muzyki z uwzględnieniem autentycznego repertuaru i sposobów wykonania; istotne jest też zachowanie lokalnej gwary, tradycyjnego ubioru, składu kapeli właściwych dla własnego regionu
- zapoznanie się z wartościami folkloru z różnych rejonów Polski
- popularyzacja dorobku zespołów i ich repertuaru

OCENA I NAGRODY:
1. Komisja artystyczna oceniająca zespoły będzie brała pod uwagę następujące kryteria:
- właściwy dobór repertuaru w tym: śpiewu, muzyki, tańca, ubioru, inscenizacji zwyczajów oraz towarzyszących rekwizytów zgodnych z tradycją ludową własnego regionu
- prezentację instrumentów muzycznych, pochodzących z rodzimej tradycji oraz ocena ich składu, brzmienia i sposobu wykonania
- interpretację utworów ludowych z uwzględnieniem stylu ludowego i czystości lokalnej gwary
- wyraz i walory artystyczne występu
2. Po wnikliwej ocenie występów komisja artystyczna przyzna nagrodę główną pieniężną w każdej kategorii oraz wyróżnienia – nagrody rzeczowe.

Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator.

Wszystkie uczestniczące w imprezie zespoły otrzymują pamiątkowy dyplom.

DO KONKURSU ZAPRASZAMY:
- zespoły śpiewacze bez towarzyszenia instrumentów muzycznych
/czas trwania programu: do 10 minut/
- zespoły śpiewacze z towarzyszeniem instrumentów muzycznych
/czas trwania programu: do 10 minut/
- kapele ludowe, których skład winien być  zgodny z tradycjami danego regionu /czas trwania programu: do 10 minut/
- soliści instrumentaliści lub śpiewacy ludowi bez towarzyszenia instrumentalnego
/czas trwania programu: do 10 minut/

Występy przekraczające limit czasowy będą przerywane!!

SPRAWY ORGANIZACYJNE:
1.Każdy zespół może brać udział w jednej kategorii, za wyjątkiem solistów.
2.Warunkiem uczestnictwa w Konfrontacjach jest przesłanie zgłoszenia na załączanej karcie w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2022 r. oraz wpłacenie akredytacji w wysokości 20 zł od osoby na konto MOK
32 1240 4807 1111 0000 5535 4448 ( do 29 lipca ).
3. Koszty przejazdu zespołów pokrywają instytucje delegujące.
4. Zgłoszenie udziału w Konfrontacjach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu oraz wykorzystania materiału.
5. Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty poniesione przez uczestników podczas Konfrontacji.
7. Uczestnicy ubezpieczają się od NW na własny koszt.
8. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych przegląd zostanie przeniesiony do DKiK „Śnieżka”.
9. Program prezentacji zostanie opublikowany na stronie internetowej: www.mokdebica.pl.

Zgłoszenia na załączonej karcie należy przesłać na adres:
Dom Kultury i Kino „Śnieżka”
ul. E.Bojanowskiego18
39-200 Dębica
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji pod nr tel. 605 425 202.

Do pobrania:
Regulamin i karta zgłoszenia

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech