Konkurs Recytatorski Polskiej Literatury Patriotycznej

REGULAMINI ORGANIZATOR:

Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy

Patronat: Stowarzyszenie Wspólnota Ziemi Dębickiej

 

II TERMIN I MIEJSCE:

25 października 2016 r., godz.9.30, Dom Kultury „Śnieżka”

 

III CELE KONKURSU:

- pielęgnowanie kultury języka ojczystego,

- rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania sztuką recytacji,

- krzewienie zamiłowania do literatury pięknej,

- podtrzymywanie wśród młodzieży postaw patriotycznych,

- przypomnienie historii Polski, ukazanie dążeń Polaków do niepodległości,

- popularyzacja polskiej poezji.

 

IV WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Konkurs Recytatorski Polskiej Literatury Patriotycznej jest imprezą otwartą, skierowaną do uczniów szkół gimnazjalnych, a także zespołów recytatorskich oraz teatralnych działających przy placówkach i instytucjach kultury.

2. Każda ze szkół i placówek kulturalnych typuje po trzech uczestników.

3. Każdy uczestnik przygotowuje dwa utwory w całości lub we fragmentach.  Mogą być to dwa wiersze, bądź wiersz i fragment prozy (w tym fragmenty opowiadań, pamiętników, wspomnień). Czas prezentacji – do 8 min.

4. Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie czytelnie wypełnionych kart zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do 18 października br.
w Domu Kultury „Śnieżka”, ul. Bojanowskiego 18, 39-200 Dębica, tel./fax. 14 670 31 67, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5. Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu.

 

V KRYTERIA OCENY I NAGRODY:

1. Organizator powołuje Komisję Artystyczną, która dokona oceny prezentacji według następujących kryteriów:

- dobór repertuaru do możliwości wykonawczych uczestnika i wieku,

- interpretacja utworów,

- kultura słowa,

- ogólny wyraz artystyczny.

2. Komisja Artystyczna przyzna I, II, III miejsce oraz wyróżnienia.

3. Decyzje Komisji Artystycznej są ostateczne.

4. Komisja Artystyczna zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

 

Wręczenie nagród, ufundowanych przez Stowarzyszenie Wspólnota Ziemi Dębickiej i Miejski Ośrodek Kultury, odbędzie się 10 listopada w DKiK „Kosmos”, podczas dorocznego Rautu Niepodległościowego.

 

Do pobrania:

Regulamin i karta zgłoszenia