Logotyp - Dom Kultury i Kino Śnieżka

5-13 lat

instruktor: Dominika Migoń-Madura
akompaniator: Piotr Madura

Teatr podobnie jak szkoła chce dziecko rozwijać.
Jan Dorman

Teatr pełni bardzo ważną funkcję w rozwoju i socjalizacji dzieci. Pomaga rozbudzić wyobraźnie, ciekawość świata, a także uwrażliwić dzieci na otaczającą przestrzeń, wyostrzyć zmysły. Ważna jest nauka poprzez zabawę, zabawę w teatr. Jak mówił Jan Dorman - Teatr dziecięcy to forma wyżywania się dzieci. Zabawa na scenie pozwoli na odreagowanie nagromadzonych emocji, przeżywanie ich w świecie stworzonej fikcji scenicznej.

Dzięki pracy w grupie zostaje uaktywniona sfera komunikacji, zwiększa się poziom samowiedzy i akceptacji, rozwija się poczucie przynależności do określonej grupy. Wdrażamy dzięki temu sposoby współdziałania, a także uczymy się odpowiedzialności.

Praca na scenie pozwala na oswojenie się z publicznymi występami, wypowiedziami, autoprezentacją. Podczas teatralnych spotkań uczymy się sposobów na pozbywanie się tremy występującej właśnie w takich sytuacjach.

Na zajęciach regularnie mają miejsce między innymi: ćwiczenia ruchowe, mimiczne, dykcyjne, zabawy relaksacyjne, rytmiczne. Uczymy się dbać o kulturę żywego słowa, a także poprawną wymowę. Rozwijamy nie tylko kreatywność, ale również pamięć wzrokowo słuchową.

W ramach zajęć tworzymy przedstawienia teatralne, jak również przygotowujemy się do konkursów recytatorskich.

Strona WWW używa plików cookie

Przejrzystość jest dla nas ważna! Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że masz pełną kontrolę nad ich konfiguracją - możesz dopasować ją do swoich potrzeb i preferencji.