MINI MINI FANTAZJA
 
 
MINI FANTAZJA
 
 
FANTAZJA
 
 
 
 
Teatr podobnie jak szkoła chce dziecko rozwijać.
Jan Dorman
 
Teatr pełni bardzo ważną funkcję w rozwoju i socjalizacji dzieci. Pomaga rozbudzić wyobraźnie, ciekawość świata, a także uwrażliwić dzieci na otaczającą przestrzeń, wyostrzyć zmysły. Ważna jest nauka poprzez zabawę, zabawę w teatr. Jak mówił Jan Dorman -  Teatr dziecięcy to forma wyżywania się dzieci. Zabawa na scenie pozwoli na odreagowanie nagromadzonych emocji, przeżywanie ich w świecie stworzonej fikcji scenicznej.

Dzięki pracy w grupie zostaje uaktywniona sfera komunikacji, zwiększa się poziom samowiedzy i akceptacji, rozwija się poczucie przynależności do określonej grupy. Wdrażamy dzięki temu sposoby współdziałania, a także uczymy się odpowiedzialności.

Praca na scenie pozwala na oswojenie się z publicznymi występami, wypowiedziami, autoprezentacją. Podczas teatralnych spotkań uczymy się sposobów na pozbywanie się tremy występującej właśnie w takich sytuacjach.

Na zajęciach regularnie mają miejsce między innymi: ćwiczenia ruchowe, mimiczne, dykcyjne, zabawy relaksacyjne, rytmiczne. Uczymy się dbać o kulturę żywego słowa, a także poprawną wymowę. Rozwijamy nie tylko kreatywność, ale również pamięć wzrokowo słuchową.

W ramach zajęć tworzymy przedstawienia teatralne, jak również przygotowujemy się do konkursów recytatorskich.
 
Zajęcia dla dzieci w wieku 5-13 lat.
 
instruktor: Dominika Migoń
 
akompaniator: Piotr Madura