Logotyp - Dom Kultury i Kino Śnieżka

spw

Konkurs Recytatorski
ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO

pod hasłem

CHROŃMY LASY, CHROŃMY WODĘ
DBAJMY WSZYSCY O PRZYRODĘ

Cel:

 • zachęcanie dzieci do refleksji nad stanem środowiska naturalnego
 • kształtowanie postaw proekologicznych
 • uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody
 • popularyzacja żywego słowa wśród dzieci
 • nauka zdrowej rywalizacji w przyjaznej atmosferze

Organizator:
Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy

Instytucje wspierające:
Wodociągi Dębickie Sp. z o.o., Nadleśnictwo Dębica

Miejsce i termin:
12.06.2024 Dom Kultury "Śnieżka" ul. Bojanowskiego 18

Uczestnicy:
Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III z terenu Miasta Dębica. Każda szkoła może zgłosić do trzech reprezentantów.

Warunki uczestnictwa:

 • każdy uczestnik prezentuje jeden tekst o tematyce ekologicznej
 • czas prezentacji do 3 min.
 • dopuszcza się prezentacje utworów autorskich

Nagrody:
Uczestników konkursu oceniać będzie trzyosobowe jury, które przyzna nagrody (1,2 i 3 miejsce oraz wyróżnienia). Każdy uczestnik konkursu otrzymuje dyplom i upominek za udział.
Organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

Kryteria oceny:

 • dobór repertuaru zgodny z tematyką konkursu oraz wiekiem uczestnika
 • interpretacja utworu, dykcja
 • stopień opanowania tekstu
 • ogólny wyraz artystyczny

Termin nadsyłania zgłoszeń:
3.06.2024 r. na adres: konkursy@mokdebica.pl

Sprawy organizacyjne:

 • uczestnicy dojeżdżają na koszt własny
 • podczas trwania konkursu recytatorzy pozostają pod opieką swoich wychowawców
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników
 • program prezentacji zostanie opublikowany na stronie www.mokdebica.pl

UWAGA!

Równolegle do konkursu recytatorskiego zostanie przeprowadzony Konkurs EKO -MODA.
Liczba zgłoszeń z każdej szkoły – maksymalnie 3 osoby. Kategoria klasy 1-3.
Wszyscy uczestnicy zostaną ocenieni przez jury, które przyzna nagrody i wyróżnienia.
Termin nadsyłania zgłoszeń i adres pozostaje taki sam jak w konkursie recytatorskim.

IMPREZIE TOWARZYSZYĆ BĘDZIE WIELE ATRAKCJI
ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY!

Pliki do pobrania

Strona WWW używa plików cookie

Przejrzystość jest dla nas ważna! Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że masz pełną kontrolę nad ich konfiguracją - możesz dopasować ją do swoich potrzeb i preferencji.