Logotyp - Dom Kultury i Kino Śnieżka

XIII POWIATOWY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK
DĘBICA 2023

REGULAMIN

I. ORGANIZATOR:
Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy

II. MIEJSCE PRZEGLĄDU:
Dom Kultury „Śnieżka”, ul. Bojanowskiego 18

III. CELE KONKURSU:
Organizatorzy stawiają sobie za główny cel ożywienie tradycji rodzinnego kolędowania, śpiewu zespołowego, poznawanie nieznanych i zapomnianych polskich kolęd oraz pastorałek, a także prezentację efektów pracy młodych wykonawców i ich nauczycieli.

IV. TERMINY:
4 stycznia 2023 r. (środa) - konkurs dla uczniów szkół podstawowych - klasy 0-VI
5 stycznia 2023 r. (czwartek) - konkurs dla uczniów szkół podstawowych - klasy VII-VIII i szkół ponadpodstawowych

V. UCZESTNICY KONKURSU:
Soliści oraz zespoły wokalne i wokalno – instrumentalne z powiatu dębickiego.

Grupy wiekowe:
- szkoły podstawowe: klasy 0-III
- szkoły podstawowe: klasy IV-VI
- szkoły podstawowe: klasy VII-VIII
- szkoły ponadpodstawowe

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. W konkursie biorą udział soliści i zespoły w wymienionych kategoriach wiekowych.

2. Uczestnicy przygotowują jeden utwór (kolędę lub pastorałkę).

3. Uczestnicy mogą prezentować się w formie:
- a capella,
- z towarzyszeniem akompaniatora (instrumenty akompaniatorzy zapewniają we własnym zakresie),        
- z podkładem muzycznym nie zawierającym wokalu w wersji cyfrowej (mp3).

4. Organizator zapewnia nagłośnienie wokalu, możliwość podpięcia instrumentów, odsłuchy oraz pianino elektryczne.

5. W konkursie preferowane będą wykonania kolęd i pastorałek zawartych w kantyczkach.

6. Każda szkoła, ośrodki kultury, parafie, świetlice z powiatu dębickiego mogą zgłosić po 3 uczestników w każdej kategorii wiekowej.

7. Organizatorzy dopuszczają też zgłoszenia indywidualne; uczestnik wypełnia kartę bez danych instytucji delegującej.

8. Czas prezentacji konkursowej nie może przekroczyć 5 minut.

9. Do oceny poszczególnych prezentacji zostanie powołana komisja artystyczna, która przyzna nagrody i wyróżnienia.

VII. KRYTERIA OCENY:
- dobór repertuaru
- umiejętności  wokalne i muzykalność  uczestników
 - aranżacja
- ogólny wyraz artystyczny

VIII. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia  należy nadesłać pocztą tradycyjną na adres: Dom Kultury „Śnieżka”, 39-200 Dębica, ul. Bojanowskiego 18, lub pocztą elektroniczną: konkursy@mokdebica.pl do dnia 16.12.2022 r.

W celu zminimalizowania problemów technicznych prosimy o dołączenie do kart zgłoszeń podkładów muzycznych w formie plików mp3.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Uczestnicy dojeżdżają na koszt własny pod opieką instruktora / opiekuna, który odpowiada za grupę do końca trwania Przeglądu.

Akredytację w wysokości 10 zł od osoby należy wpłacić przy rejestracji w dniu Przeglądu.

Uczestnicy przeglądu wskazani przez jurorów wezmą udział w Koncercie Kolęd i Pastorałek, który odbędzie się  9 stycznia 2023 r. w Domu Kultury „Śnieżka”.

Kolejność występów zostanie zamieszczona na stronie internetowej: mokdebica.pl.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

Pliki do pobrania

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.