Logotyp - Dom Kultury i Kino Śnieżka

Powiatowy Konkurs Poezji Religijnej

Dębica 2023

Regulamin

ZASADY ORGANIZACYJNE

Powiatowy Konkursu Poezji Religijnej odbędzie się w Domu Kultury "Śnieżka" Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy w dniach:
28 XI (wtorek) - dla uczniów szkół podstawowych, 29 XI (środa) - dla uczniów szkół średnich i osób dorosłych.

Konkurs obejmuje dwie kategorie:
- recytacja,
- poezja śpiewana.

W Konkursie uczestniczyć mogą osoby zamieszkujące powiat dębicki, w podziale na następujące grupy wiekowe:
1. uczniowie szkół podstawowych z klas IV – VI,
2. uczniowie szkół podstawowych z klas VII – VIII,
3. uczniowie szkół ponadpodstawowych,
4. osoby dorosłe.

Z terenu powiatu dębickiego do udziału w finale Konkursu kwalifikowani są laureaci eliminacji gminnych wskazani przez jury w ilościach:
8 recytatorów z grup wiekowych 1 i 2 (łącznie), 4 recytatorów z grupy 3 (szkoły ponadpodstawowe z terenu powiatu zgłaszają uczestników bezpośrednio po eliminacjach szkolnych), oraz 3 recytatorów z grupy 4.

Z Dębicy do udziału w finale Konkursu jury eliminacji szkolnych kwalifikuje po 2 wykonawców z 1 i 2 kategorii wiekowej, jury w szkołach ponadpodstawowych kwalifikuje 5 wykonawców.

Parafie oraz placówki kultury z Dębicy po przeprowadzonych eliminacjach mogą zgłaszać do udziału w finale: 2 recytatorów z grup wiekowych 1 i 2, 4 recytatorów z grupy 3, oraz 3 recytatorów z grupy 4.

Organizatorzy powiatowego finału konkursu dopuszczają też zgłoszenia indywidualne. Uczestnik wypełnia kartę bez danych instytucji delegującej.

Karty zgłoszenia, wraz z kopią protokołu przeprowadzonych eliminacji, prosimy przesyłać do 20 listopada na adres: Dom Kultury "Śnieżka", ul. Bojanowskiego 18, 39-200 Dębica, lub drogą mailową na adres: konkursy@mokdebica.pl. Zgłoszenia, które napłyną po w/w terminie nie zostaną przyjęte.

Oceny prezentacji finałowych dokona jury powołane przez organizatorów uwzględniając: dobór repertuaru, interpretację tekstu, kulturę słowa i ogólny wyraz artystyczny. Decyzja jury jest ostateczna i niezaskarżalna.

Najciekawsze prezentacje Konkursu uhonorowane zostaną nagrodami rzeczowymi.

ZASADY WYBORU I PREZENTACJI TEKSTU

Prezentowane mogą być teksty pisane prozą i poetyckie, polskie lub obce w polskim tłumaczeniu, które można zaliczyć do liryki religijnej oraz wiersze, modlitwy, poezja poszukująca sensu egzystencjalnych dylematów istnienia, poezja poszukująca odpowiedzi na najbardziej istotne pytania dotyczące bytu.

Prezentowane mogą być utwory z dowolnego okresu – klasyczne, awangardowe, współczesne, tradycyjne, poetyckie i muzyczne.

Recytator lub śpiewający poezję prezentuje jeden tekst.

Czas występu nie może przekroczyć 5 min.

Recytator lub śpiewający poezję ma możliwość wykorzystania pozasłownych i pozamuzycznych środków wyrazu artystycznego, jeżeli mają one na celu wzbogacenie interpretacji utworów.

Wykonawcy śpiewającemu poezję może towarzyszyć akompaniator lub zespół muzyczny. Komisja artystyczna w kategorii poezji śpiewanej wyodrębni ocenę solistów  i grup muzykujących jako oddzielne prezentacje.

Uczestników obowiązują schludne i stosowne ubiory.

Pliki do pobrania

Strona WWW używa plików cookie

Przejrzystość jest dla nas ważna! Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że masz pełną kontrolę nad ich konfiguracją - możesz dopasować ją do swoich potrzeb i preferencji.