Logotyp - Dom Kultury i Kino Śnieżka

I POWIATOWY KONKURS „MAMA, MATULA, MATEŃKA...”

I. ORGANIZATOR:
Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy

II. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:
24 maja 2021 r.
Dom Kultury „Śnieżka”
ul. E. Bojanowskiego 18, 39-200 Dębica

III. CELE KONKURSU:
    • przybliżenie wizerunku mamy przedstawianego w literaturze i muzyce,
    • kształtowanie postawy szacunku wobec rodziców,
    • rozwijanie wrażliwości dzieci i młodzieży na słowo i muzykę,
    • pobudzenie aktywności dzieci i młodzieży,
    • odkrywanie i rozwijanie zdolności artystycznych u młodych artystów.

IV. UCZESTNICY KONKURSU:
    • soliści

GRUPY WIEKOWE:
    • szkoła podstawowa - klasy 0 - III
    • szkoła podstawowa - klasy IV - VI
    • szkoła podstawowa - klasy VII – VIII

V. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. W związku z sytuacją pandemii konkurs będzie miał formę konkursu nagrań. Nagranie prezentacji konkursowej musi spełniać następujące wymogi:
    • rejestracja audio-wideo w poziomie w dowolnej scenerii,
    • gotowe nagranie udostępniamy np. przez platformę WeTransfer, drobox,
    • udostępniony plik w nazwie powinien zawierać imię i nazwisko uczestnika konkursu oraz kategorię wiekową.
2. W konkursie biorą udział wyłącznie soliści z powiatu dębickiego
w wymienionych kategoriach wiekowych. Szkoły i placówki kultury mogą zgłosić maksymalnie 5 osób w każdej kategorii wiekowej.
3. Uczestnicy przygotowują:
    • w kategorii klas 0 - III oraz IV - VI jedną piosenkę lub wiersz / fragment prozy
    • w kategorii klas VII - VIII jedną piosenkę lub wiersz / fragment prozy oraz krótką scenkę pt. „Mama w oczach dziecka" (czas trwania: min. 1 minuta , max. 3 minuty). Przy przygotowaniu scenki dopuszczany jest montaż wideo.

Temat wszystkich prezentacji: MAMA

VI. KRYTERIA OCENY:
    • dobór repertuaru,
    • umiejętności wokalne i muzykalność uczestników,
    • dykcja,
    • wrażliwość,
    • aranżacja,
    • ogólny wyraz artystyczny.

VII. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia wraz z linkiem do nagrań należy przesyłać na adres: konkursy@mokdebica.pl do dnia 19 maja 2021 r.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.