Logotyp - Dom Kultury i Kino Śnieżka

Dziecięcy Festiwal Słowa
XXVII Ogólnopolski Mały Konkurs Recytatorski

eliminacje regionalne

REGULAMIN


I ORGANIZATORZY:
Starachowickie Centrum Kultury
Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy

II TERMIN I MIEJSCE:
8 maja 2017 r., Dom Kultury „Śnieżka”

III CELE KONKURSU:
- pielęgnowanie kultury języka ojczystego
- rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania sztuką recytacji
- krzewienie zamiłowania do literatury pięknej
- poznanie pracy innych – konfrontacja dorobku
- przygotowanie do późniejszego uczestnictwa w finale Konkursu
     
IV WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Ogólnopolski Dziecięcy Festiwal Słowa i Mały Konkurs Recytatorski jest imprezą otwartą, skierowaną do uczniów szkół podstawowych, a także zespołów recytatorskich i teatralnych działających przy placówkach i instytucjach kultury.

2. Każda ze szkół typuje trzech uczestników Konkursu, placówki kulturalne po czterech uczestników w każdej kategorii wiekowej.

3. W ramach Konkursu odbędą się dwa turnieje:
- Turniej Recytatorski
- Turniej „Wywiedzione ze słowa”

4. Repertuar uczestników obejmuje:
- w Turnieju Recytatorskim dwa dowolne utwory w całości lub fragmentach (dwa wiersze lub wiersz i fragment prozy - czas prezentacji do 7 min.
- w Turnieju „Wywiedzione ze słowa” repertuar i forma wypowiedzi są dowolne (np. monolog, collage tekstów, łączenie słowa z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem) – czas prezentacji do 10 min.
W każdym przypadku pozostawia się dowolność wyboru repertuaru i układu prezentacji. Organizatorzy będą wdzięczni za ograniczenie w repertuarze lektur szkolnych.

5. Uczestników Konkursu obowiązuje akredytacja  - 12 zł od osoby.

6. Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie czytelnie wypełnionych kart zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do 28 kwietnia br. w Domu Kultury „Śnieżka”, ul. Bojanowskiego 18, 39-200 Dębica, tel./fax 14 670 31 67, e-mail: konkursy@mokdebica.pl

V KRYTERIA OCENY I NAGRODY:
1. Organizator eliminacji regionalnych powołuje Radę Artystyczną, która dokona oceny prezentacji w dwóch kategoriach wiekowych:
- klasy 0 – III szkoły podstawowej
- klasy IV – VI szkoły podstawowej

2. Rada Artystyczna oceniać będzie według następujących kryteriów:
- dobór repertuaru do możliwości wykonawczych uczestnika
- interpretacja utworów
- kultura słowa
- ogólny wyraz artystyczny

3. Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny.

4. Uczestnicy otrzymają okolicznościowe dyplomy, laureaci otrzymają nominacje do finału Dziecięcego Festiwalu Słowa i XXVII Ogólnopolskiego Małego Konkursu Recytatorskiego, który odbędzie się w dniach 26 - 28 maja 2017 r. w Starachowicach.
Zakwalifikowanych laureatów i opiekunów obowiązuje akredytacja w wysokości 30 zł od osoby. Osoby korzystające ze świadczeń bytowych (noclegi i wyżywienie) opłacają akredytację w wysokości 100 zł od uczestnika i 150 zł od opiekuna. Uczestnicy dojeżdżają na koszt własny.

Więcej informacji na stronie Organizatora: sck.org.pl

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.