Logotyp - Dom Kultury i Kino Śnieżka

tylko polska piosenka

Kochani wokaliści, drodzy instruktorzy i pedagodzy – artystyczni przyjaciele,
już po raz dziesiąty z nieukrywaną radością zapraszamy Was do udziału w kolejnej, jubileuszowej edycji Konkursu Wokalnego „Tylko Polska Piosenka”, którego finał odbędzie się 16 kwietnia 2023 roku w Domu Kultury „Śnieżka” Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy.

Gorąco zachęcamy Was do muzycznych poszukiwań w bogatym repertuarze polskich wykonawców, do rozkochania się w polskiej muzyce i głębszego poznania twórczości rodzimych artystów. Chcemy, by konkurs ukazywał Wasze interpretacje zastanych utworów, Wasze postrzeganie świata, Wasz głos i Waszą duszę.

W tegorocznej edycji prosimy Was o czerpanie z bogatego repertuaru różnych polskich artystów i piosenek które powstały w latach 2000-2023. Przypomnijmy sobie zatem największe hity z tego czasu, jak i mniej znane muzyczne odkrycia. Chętnie posłuchamy co Wam w sercach gra!

Życzymy powodzenia i do zobaczenia niebawem.

Z poważaniem:
Organizatorzy

 

REGULAMIN
X Konkursu Wokalnego "Tylko Polska Piosenka"
Dębica 2023


ORGANIZATOR:
Organizatorem Konkursu Wokalnego "Tylko Polska Piosenka" jest Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy.

I CELE KONKURSU:
    1. Promowanie polskiej piosenki oraz inspirowanie do poszukiwań repertuaru wśród utworów polskich ikon muzyki.
    2. Popularyzacja twórczości lat dwutysięcznych.
    3. Prezentacja dorobku artystycznego solistów.
    4. Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości muzycznej.

II WARUNKI UCZESTNICTWA:
    1. Konkurs Wokalny "Tylko Polska Piosenka" jest imprezą otwartą.
    2. Udział mogą zgłaszać tylko i wyłącznie soliści, w trzech grupach wiekowych:

 • kl. VII-VIII szkół podstawowych,
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych,
 • osoby powyżej 19 roku życia.

    3. Każda szkoła/placówka może zgłosić dowolną ilość uczestników we wszystkich kategoriach. Istnieje możliwość indywidualnych zgłoszeń.
    4. Każdy uczestnik przygotowuje jedną piosenkę dowolnego polskiego artysty, w języku polskim, która powstała w latach 2000-2023.
    5. Czas prezentacji nie może przekroczyć 6 min.
    6. Soliści występują do podkładu muzycznego, bądź też z akompaniamentem na żywo (1 instrument).
    7. Zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną bądź tradycyjną do 20 marca br.
    8. Zgłoszenie powinno zawierać:

 • czytelnie i dokładnie wypełnioną oraz podpisaną kartę zgłoszeń;
 • opisaną płytę CD lub opisany plik (imię i nazwisko, tytuł utworu, kategoria wiekowa) w dowolnym formacie z nagraniem własnego wykonania piosenki przygotowanej do konkursu (nie jest wymagane nagranie profesjonalne). Niedopuszczalne jest ingerencja w nagranie za pomocą post-produkcji (korekta wokalu kompresorami/equalizerami, efekty pokroju AutoTune/Melodyne) oraz próba łączenia nagrania audio z nagraniem video. Uczestnik zobowiązany jest przesłać swoje nagranie konkursowe w postaci jednego ujęcia bez montażu video lub w pliku mp3 w nieprzekraczalnym terminie 20 marca br. na adres e-mail: magdalena.bialorucka-ogorzelec@mokdebica.pl
 • potwierdzenie opłaty akredytacyjnej w kwocie 40 złotych przesłanych na konto Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy: 32 1240 4807 1111 0000 5535 4448 (Bank Pekao S.A.), ul. Sportowa 28, 39-200 Dębica.

    9. Uczestnicy wraz z opiekunami dojeżdżają na koszt własny.
    10. Finał konkursu odbędzie się 16 kwietnia br. w Domu Kultury "Śnieżka" o godzinie 10:00. W godzinach wieczornych w Domu Kultury "Mors" będzie miała miejsce gala laureatów wraz z koncertem Natalii Kukulskiej & Atom String Quartet.

III CZAS I MIEJSCE
    1. 20 marca br. – I etap – przesłanie zgłoszeń
    2. 27 marca br. – II etap – opublikowanie listy uczestników zakwalifikowanych do finału (do finału zostanie zaproszonych maksymalnie 35 osób). Kwalifikację do udziału w Konkursie na postawie nadesłanych zgłoszeń dokona specjalna komisja powołana przez organizatora. Protokół komisji kwalifikacyjnej ukaże się na stronie internetowej organizatora (www.mokdebica.pl)  Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić swój udział w Konkursie do 31 marca br. (w przypadku odmowy udziału w Konkursie zakwalifikowanego uczestnika komisja może zaprosić osoby z listy rezerwowej).
    3. 16 kwietnia br. – III etap – finał Konkursu (Dom Kultury „Śnieżka”) i koncert laureatów (Dom Kultury „Mors”)

VI PRZEBIEG
    1. Każdy z wykonawców prezentuje zgłoszoną wcześniej piosenkę.
    2. Uczestników konkursu oceniać będzie jury, w którego skład wejdą profesjonaliści, czynni wokaliści, muzycy, pedagodzy.
    3. Jury oceni wykonawców według następujących kryteriów:

 • dobór repertuaru,
 • umiejętności wokalne i muzykalność uczestników,
 • aranżacja,
 • sposób oraz ekspresja wykonania,
 • ogólny wyraz artystyczny.

    4. Decyzje jury są niepodważalne.
    5. Jury zastrzega sobie prawo do odpowiedniego do poziomu konkursu podziału nagród.
    6. Laureaci trzech pierwszych miejsc Konkursu otrzymają nagrody pieniężne, wyróżnieni nagrody rzeczowe, wszyscy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
    7. Jury może przyznać Grand Prix konkursu w kwocie 1 000 zł.
    8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

Więcej informacji na temat konkursu udziela:
Magdalena Białorucka-Ogorzelec
DK „Śnieżka” MOK w Dębicy, ul. Bojanowskiego 18, 39-200 Dębica
e-mail: magdalena.bialorucka-ogorzelec@mokdebica.pl, tel. 790 448 457
www.facebook.com/debicamok

 

Pliki do pobrania

Strona WWW używa plików cookie

Przejrzystość jest dla nas ważna! Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że masz pełną kontrolę nad ich konfiguracją - możesz dopasować ją do swoich potrzeb i preferencji.