Logotyp - Dom Kultury i Kino Śnieżka

Niepodległość jest z Nas
„Marsz, marsz Polonia, nasz dzielny narodzie”
VII Konkurs Recytatorski Polskiej Literatury Patriotycznej

REGULAMIN


I ORGANIZATORZY:
Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy
Stowarzyszenie Wspólnota Ziemi Dębickiej.

II TERMIN I MIEJSCE:
26 października 2022 r., Dom Kultury „Śnieżka”

III CELE KONKURSU:
- pielęgnowanie kultury języka ojczystego,
- rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania sztuką recytacji,
- krzewienie zamiłowania do literatury pięknej,
- podtrzymywanie wśród młodzieży postaw patriotycznych,
- przypomnienie historii Polski, ukazanie dążeń Polaków do niepodległości,
- popularyzacja polskiej poezji.

IV WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Konkurs Recytatorski Polskiej Literatury Patriotycznej jest imprezą otwartą, skierowaną do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, a także - w tej samej grupie wiekowej - zespołów, recytatorskich oraz teatralnych działających przy placówkach i instytucjach kultury powiatu dębickiego.

2. Każda ze szkół i placówek kulturalnych typuje maksymalnie do trzech uczestników w każdej kategorii wiekowej:
- I kategoria: klasy VII i VIII
- II kategoria: szkoły ponadpodstawowe

3. W tej edycji konkursu inspiracją i motywem przewodnim są słowa pieśni: „Marsz, marsz Polonia, nasz dzielny narodzie”. Uczniowie klas VII-VIII przygotowują jeden utwór autora tworzącego w XX wieku (w całości lub we fragmencie), zaś uczniowie szkół ponadpodstawowych korzystają z literatury XIX wieku. Może być to wiersz, bądź fragment prozy (w tym fragment opowiadań, pamiętników, wspomnień). Czas prezentacji – do 5 min.

Teksty prezentowane podczas konkursu należy dołączyć w formie elektronicznej do zgłoszenia. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą tradycyjną lub osobistego dostarczenia prosimy przesłać wybrane utwory na maila: konkursy@mokdebica.pl. Ze wszystkich przesłanych utworów powstanie pamiątkowa publikacja.

4. Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie czytelnie wypełnionych kart zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do 18 października br. w Domu Kultury „Śnieżka, ul. Bojanowskiego 18, 39-200 Dębica, lub przesłanie zeskanowanych dokumentów na adres e-mail: konkursy@mokdebica.pl.

5. Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu.

V KRYTERIA OCENY I NAGRODY:
1. Organizator powołuje Komisję Artystyczną, która dokona oceny prezentacji według następujących kryteriów:
- dobór repertuaru do możliwości wykonawczych uczestnika i wieku,
- interpretacja utworów,
- kultura słowa,
- ogólny wyraz artystyczny.

2. Komisja Artystyczna przyzna I, II, III miejsce oraz wyróżnienia.

3. Decyzje Komisji Artystycznej są ostateczne.

4. Komisja Artystyczna zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

Wręczenie nagród odbędzie się 10 listopada, podczas dorocznego Rautu Niepodległościowego, organizowanego przez Stowarzyszenie Wspólnota Ziemi Dębickiej.

Pliki do pobrania

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.