Logotyp - Dom Kultury i Kino Śnieżka

8krplp

Niepodległość jest z Nas
„Z głębi dziejów i serc”
VIII Konkurs Recytatorski Polskiej Literatury Patriotycznej

REGULAMIN


I ORGANIZATORZY:
Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy
Stowarzyszenie Wspólnota Ziemi Dębickiej.

II TERMIN I MIEJSCE:
8 listopada 2023 r., Dom Kultury „Śnieżka”

III CELE KONKURSU:
- pielęgnowanie kultury języka ojczystego,
- rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania sztuką recytacji,
- krzewienie zamiłowania do literatury pięknej,
- podtrzymywanie wśród młodzieży postaw patriotycznych,
- przypomnienie historii Polski, ukazanie dążeń Polaków do niepodległości,
- popularyzacja polskiej poezji.

IV WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Konkurs Recytatorski Polskiej Literatury Patriotycznej jest imprezą otwartą, skierowaną do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, a także - w tej samej grupie wiekowej - zespołów, recytatorskich oraz teatralnych działających przy placówkach i instytucjach kultury powiatu dębickiego.

2. Każda ze szkół i placówek kulturalnych typuje maksymalnie do trzech uczestników w każdej kategorii wiekowej:
- I kategoria: klasy VII i VIII
- II kategoria: szkoły ponadpodstawowe

3. W tej edycji konkursu inspiracją i motywem przewodnim są słowa: „Z głębi dziejów i serc”. Zachęcamy więc do sięgania do literatury opisującej bezpośrednie relacje bohaterów, skupiające się nie tylko na wydarzeniach historycznych, ale także emocjach. Literatury ukazującej świat widziany ich oczami i sercem, a także przywiązanie do wartości jakimi są: Bóg, honor i ojczyzna.

Może być to wiersz, bądź fragment prozy (w tym fragment opowiadań, pamiętników, wspomnień). Czas prezentacji – do 5 min.

4. Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie czytelnie wypełnionych kart zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do 31 października br. w Domu Kultury „Śnieżka”, ul. Bojanowskiego 18, 39-200 Dębica, lub przesłanie zeskanowanych dokumentów na adres e-mail: konkursy@mokdebica.pl.

5. Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu.

V KRYTERIA OCENY I NAGRODY:
1. Organizator powołuje Komisję Artystyczną, która dokona oceny prezentacji według następujących kryteriów:
- dobór repertuaru do możliwości wykonawczych uczestnika i wieku,
- interpretacja utworów,
- kultura słowa,
- ogólny wyraz artystyczny.

2. Komisja Artystyczna przyzna I, II, III miejsce oraz wyróżnienia.

3. Decyzje Komisji Artystycznej są ostateczne.

4. Komisja Artystyczna zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

Wręczenie nagród odbędzie się 10 listopada, podczas dorocznego Rautu Niepodległościowego, organizowanego przez Stowarzyszenie Wspólnota Ziemi Dębickiej.

Pliki do pobrania

Strona WWW używa plików cookie

Przejrzystość jest dla nas ważna! Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że masz pełną kontrolę nad ich konfiguracją - możesz dopasować ją do swoich potrzeb i preferencji.