Logotyp - Dom Kultury i Kino Śnieżka

spiewaj 2024

XXXIII Podkarpacki Festiwal Piosenki
ŚPIEWAJ RAZEM Z NAMI

eliminacje powiatowe

REGULAMIN

1. CEL
- prezentacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży do lat 19;
- popularyzacja śpiewania wśród dzieci i młodzieży;
- wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie upowszechniania śpiewania wśród dzieci i młodzieży.

2. TERMIN I MIEJSCE
7 marca 2024 r. (soliści 6-9 lat, 10-12 lat)
8 marca 2024 r. (soliści 13-17 lat - kl. - VII-VIII, szkoły średnie oraz zespoły wokalne i wokalno instrumentalne 12-19 lat).
Dom Kultury „Śnieżka”, ul. Bojanowskiego 18

3. WARUNKI UCZESTNICTWA
W Przeglądzie mogą brać udział soliści, zespoły wokalne (do 6 osób) i wokalno-instrumentalne (od 12 do 19 lat) z terenu powiatu dębickiego.

Wiek uczestników nie może przekraczać 19 lat (nie dotyczy akompaniatorów).

Każda szkoła / placówka może wystawić reprezentację składającą się z 1 solisty (w każdej kategorii wiekowej) oraz 1 zespołu. Placówka kulturalna (miejska / gminna) – 3 solistów (w każdej kategorii wiekowej) oraz 1 zespołu.

Każdy uczestnik prezentuje 2 utwory, o różnym charakterze, stosowne do wieku, o łącznym czasie do 10 minut.

Dopuszcza się jeden utwór w jęz. obcym, drugi w jęz. polskim.

Dopuszcza się własne kompozycje, aranżacje i półplaybacki; mile widziany podkład akustyczny; linia melodyczna i chórki dopuszczalne jedynie w najmłodszej kategorii solistów.

W celu zminimalizowania problemów technicznych każdy uczestnik zobowiązany jest do wcześniejszego przesłania podkładów muzycznych w formie plików mp3 na adres: konkursy@mokdebica.pl (pliki powinny być wolne od wirusów i zawierać w tytule imię i nazwisko wykonawcy oraz tytuł utworu).

Program zaprezentowany w eliminacjach obowiązuje w przesłuchaniu finałowym.

W przypadku przekroczenia limitu wieku (liczy się data urodzenia), uczestnik nie zostanie dopuszczony do Festiwalu.

Decyzją jury przeglądu powiatowego do finału konkursu może być zakwalifikowanych maksymalnie 5 solistów z każdej kategorii oraz 5 zespołów.

Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród.

Każdego uczestnika przeglądu obowiązuje akredytacja w wysokości 10 zł od wykonawcy (nie dotyczy akompaniatorów), którą należy wpłacić w kasie MOK w dniu przeglądu.

Koszty przejazdu pokrywają instytucje delegujące.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

4. KRYTERIA OCENY
- dobór repertuaru;
- walory wychowawcze;
- aranżacje;
- jakość playbacku;
- muzykalność i warunki głosowe wykonawcy;
- ogólny wyraz artystyczny.

Jury przyzna nagrody i wyróżnienia w czterech kategoriach:
- soliści w wieku 6 – 9 lat,
- soliści w wieku 10 – 12 lat,
- soliści w wieku 13 – 17 lat (klasy VII i VIII szkół podstawowych,  szkoły średnie),
- zespoły wokalne i wokalno instrumentalne 12-19 lat.

Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny.

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej kwalifikacji do danej kategorii wiekowej.

Karty zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 1 marca 2024 r. na adres: Dom Kultury „Śnieżka”, ul. Bojanowskiego 18, 39 – 200 Dębica, e-mail: konkursy@mokdebica.pl.

Kolejność prezentacji zostanie opublikowana na stronie: mokdebica.pl.

Strona WWW używa plików cookie

Przejrzystość jest dla nas ważna! Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że masz pełną kontrolę nad ich konfiguracją - możesz dopasować ją do swoich potrzeb i preferencji.