SALA WIDOWISKOWA
178 miejsc
- 800 zł + VAT

1. Spektakle edukacyjno – teatralne dla dzieci i młodzieży
- 500 zł + VAT/spektakl

2. Spotkania, konferencje
- 200 zł + VAT/h

 

SALA KLUBOWA

1. Uroczystości rodzinne, zabawy
a) do 4 godzin - 600 zł + VAT
b) za każdą następną godzinę - 100 zł + VAT

2. Organizacja spotkań okolicznościowych, wykładów, konferencji
- 100 zł + VAT/h
     
3. Stałe zajęcia prowadzone z dziećmi i młodzieżą na podstawie zawartych na rok kulturalny umów
- 35 zł + VAT/h
(możliwa obniżka do kwoty 30 zł + VAT/h w przypadku stałej współpracy z formacjami artystycznymi)

4. W celu doskonalenia warsztatu tanecznego przez osoby fizyczne (grupy oraz pojedyncze pary)
- 45 zł + VAT/hSALA WYKŁADOWA

1. Konferencje, cele edukacyjno – profilaktyczne, organizacje pokazów oraz spotkań
- 50 zł + VAT/h

 SALA BALETOWA

1. W celu doskonalenia warsztatu tanecznego przez osoby fizyczne (grupy oraz pojedyncze pary)
- 35 zł + VAT/h

2. Stałe zajęcia prowadzone z dziećmi i młodzieżą na podstawie zawartych na rok kulturalny umów
- 35 zł + VAT/h
(możliwa obniżka do kwoty 30 zł + VAT/h w przypadku stałej współpracy z formacjami artystycznymi)