W związku z planowanymi remontami domów kultury „Mors” i „Śnieżka”,  od 1 października br. działalność placówek została przeniesiona do Domu Kultury i Kina „Kosmos”. Zmianie uległy adresy do korespondencji i niektóre numery telefonów.

Wszelkie pisma prosimy kierować na adres:

Dom Kultury i Kino „Kosmos”, ul. Lisa 3, 39-200 Dębica.


Aktualne numery kontaktowe:

14 680 93 60 – sekretariat

14 680 93 61 – dyrektor

14 680 93 62 – zamówienia publiczne

14 680 93 63 – księgowość

14 680 93 64 – kierownik ds. techniczno-administracyjnych

14 680 93 65 – instruktorzy ZPiT Iglopolanie

14 680 93 66 – instruktor teatralny

14 680 93 67 – kierownik DK Mors

14 680 93 68 – kierownik DK Śnieżka

14 680 93 69 – promocja

14 696 91 40 – kierownik Kina Kosmos

14 696 91 43 – kasa

14 696 91 45 – kabina

 

Galeria zdjęć